Opfølgende hjemmebesøg

Det er et tilbud til borgere over 65 år, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Formålet med de opfølgende besøg er at styrke det sammenhængende patientforløb og forhindre genindlæggelse.

Der aftales en række møder i dit hjem, hvor din læge og hjemmesygeplejen deltager. Målet er at styrke samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremme.

Indholdet i besøgene er:

  • at høre hvordan det går
  • afklare tvivlsspørgsmål
  • følge op på medicinændringer og anbefalinger fra sygehuset og
  • sammen med dig vurdere om hverdagen fungerer mm.
2 personer, der sammen ser på en computer