Hjælp ved sygdom

Her finder du information om den hjælp, som du og dine pårørende kan få, hvis du bliver syg.

Brug for pleje og sygepleje

Hjælp til særlige sygdomme

Hvis du har fået en kronisk sygdom, kan du blive henvist til et sundhedstilbud. En kronisk sygdom kan være diabetes, hjerte-kar-sygdom, KOL-lunger eller kræft. 

Hjælp til de pårørende

Vi har forskellige tilbud til dig, der er pårørende. Det gælder for eksempel:

Besøgsvenner

En række frivillige foreninger har en ordning med besøgsvenner. Her kommer frivillige på besøg, så du som pårørende kan forlade hjemmet i en tid. 

Du kan tage kontakt til Frivilligcenter Herning eller Visitationsenheden, der kan hjælpe dig til at finde en forening tæt på jer.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkald (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail