Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du læse mere om de besøg, som du kan få tilbudt i Herning Kommune.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune, som noget nyt fra 1. juli 2019, tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Indhold hentet fra borger.dk

I Herning Kommune har vi desuden tilbud om

Enkebesøg

Borgere der er fyldt 65 år og derover, som har mistet ægtefælle tilbydes besøg ca. 10-12 uger efter, man er blevet alene.

Pårørende besøg

Borgere der er fyldt 65 år og derover, som har ægtefælle, der er flyttet i plejebolig tilbydes besøg ca. 6-8 uger efter flyttet.

Foreninger og klubber

Vi kommer gerne til lokale arrangementer for + 65 årige - eksempelvis i ældreklubber og pensionistforeninger og fortæller om forebyggelse.

Kontakt med os

Når du er i målgruppen, vil du modtage et skriftligt tilbud om et besøg enten i din digitale postkasse eller pr. brev. Kontakt os hvis du er interesseret.

Telefonen er åben alle hverdage, bedst mellem kl. 8.00 - 9.00

Billed af medarbejdere i team - forebyggende hjemmebesøg

Mette Holm Riis, Elin Barslund Madsen og Gitte Graversen

Kontaktinfo

Gitte Engedal Graversen
Forebyggelses konsulent
Tlf.: 96285449
Mobil: 22133828
Send e-mail til takgg@herning.dk

Elin Barslund Madsen
Forebyggelseskonsulent
Tlf.: 96285447
Mobil: 51305835
Send e-mail til takeb@herning.dk

Mette Karina Holm Riis
Forebyggelses konsulent
Tlf.: 96284437
Mobil: 20847383
Send e-mail til takmr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.