Herning by - katalog Øje for fællesskabet

Her kan du se aktiviteter i Herning by for seniorer.

Herning - kirkelige tilbud

Herning Kirke

 • Hjemmeside: https://herningkirke.dk/aktiviteter
 • Kontakt: Tlf.: 97 12 23 38
 • Adresse: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning.
 • Pris: 50 kr.
 • Aktiviteter:
  • Kirkecafé - Åbner sine døre alle onsdag formiddage fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Kirkecaféen holder til i Bethania, som ligger lige overfor kirken, og er åben for alle. Kaffebord: 20,- kr.. Kirkecaféen er et fællesskab, hvor alle er velkomne, og hvor vi hver onsdag formiddag byder på et interessant og indholdsrigt program med fx livshistorier, fortællinger, foredrag og fællessang. Med kaffebord á 20,- kr..
  • Sogneaftner - I foråret 2019 byder vi igen på tre spændende SOGNEAFTENER. Det afholdes i Bethania d. 05.02.2020, 11.03.2020 og 22.04.2020 kl. 19.30 og koster 50 kr. pr. aften. Fælles for de tre aftner er, at de handler om menneskesyn og menneskets værdi. Velkommen til tre aftener med livsoplysning og godt fællesskab.
  • Sogneeftermiddage - Sogneeftermiddagsmøderne er et kristent fællesskab med Bibelen, sang, livsoplysning og et hyggeligt fællesskab som omdrejningspunkter. Møderne er åbne for alle og holdes den 4. torsdag i måneden i Missionshuset Bethania (mens Kirkehuset bygges om). Fra kl. 14.00 til 16.00.
  • KirkeKaffe - Alle er velkomne til at være med omkring det store Kirkekaffe-bord i BETHANIA hver søndag efter højmessen. Selvbetjeningsbordet byder på både kaffe, te og saftevand, friskbagt brød, smør og marmelade.

 

Fredens Kirke

 • Hjemmeside: http://www.fredenskirke-herning.dk/aktiviteter
 • Adresse: Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
 • Kontakt: Tlf.: 24 46 00 30 eller E-mail: kirken@fredenskirke-herning.dk
 • Pris: Afhængig af aktivitet
 • Aktiviteter:
  • Koncerter - kan koste penge.
  • Sognets Aften - Aftener med foredrag, fællessang og fællesskab - og nogle gange også med fællesspisning. Sognets Aften finder sted den første tirsdag i måneden fra september til og med april. Gratis.
  • Voksenkor - Voksenkor. For alle, der har lyst til sang og hyggeligt samvær. Alsidigt repertoire. Koret vil lejlighedsvis deltage ved gudstjenester og koncerter. Til hver øveaften er der en indlagt kaffepause. Der er kor onsdage i lige uger kl. 19.00 - 21.00. Kontakt organist Anna på tlf.: 61 22 31 23 eller E-mail: organisten@fredenskirke-herning.dk
  • Café Fred - Hver torsdag i lige uger fra 10:00 - 12:00.

 

Hedeagerkirken

 • Hjemmeside: https://www.hedeagerkirken.dk/aktiviteter/
 • Adresse: Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.
 • Kontakt: tlf.: 29 40 40 63 eller E-mail: mail@hedeagerkirken.dk
 • Pris: 30-40 kr.
 • Aktiviteter:
  • Hedeageraften - Hedeageraften er et aftenarrangement en gang om måneden med foredrag og hyggeligt samvær omkring et kaffebord.
  • Voksenkor - Voksenkoret ved Hedeagerkirken består for tiden af 15 sangere, som mødes onsdag aften kl. 19.30-21.30 i perioden september-juni.
  • Sogneeftermiddag - foredrag el. lignende. En tirsdag i måneden kl. 14.00. Kaffe koster 30 kr.
  • Morgensang og formiddagskaffe - hver torsdag kl. 9.00 - gratis.

 

Sct. Johannes Kirke

 • Hjemmeside: https://www.sctjohannes.dk/
 • Kontakt: Tlf.: 97 12 23 38
 • Adresse: Fredhøj allé 2, 7400 Herning.
 • Pris: ??
 • Aktiviteter:
  • Café Johannes - Café Johannes samles hver tirsdag kl. 14 - 16 i Sct. Johannes Kirkes Glassal. Kontakt Kirke- og Kulturmedarbejder Tove B. Jessen på Tlf: 40 35 65 53 eller tbj@sctjohannes.dk