Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du læse mere om de besøg, som du kan få tilbudt i Herning Kommune.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Fyldt 75 år

Er du fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, hvor kommunen skal tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Indhold hentet fra borger.dk

Billed af medarbejdere i team - forebyggende hjemmebesøg

Mette Holm Riis, Elin Barslund Madsen, Gitte Graversen og Kirstine Fyhn.

Kontaktinfo

Gitte Engedal Graversen
Forebyggelses konsulent
Tlf.: 96285449
Mobil: 22133828
Send e-mail til takgg@herning.dk

Elin Barslund Madsen
Forebyggelseskonsulent og koordinator på "lær at tackle hverdagen som pårørende".
Tlf.: 96285447
Mobil: 51305835
Send e-mail til takeb@herning.dk

Kirstine Buelund Fyhn
Ergoterapeut
Tlf.: 96285442
Mobil: 51155894
Send e-mail til takkb@herning.dk

Mette Karina Holm Riis
Forebyggelses konsulent
Tlf.: 96284437
Mobil: 20847383
Send e-mail til takmr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.