Engholm Centret

Her kan du se hvem der er kontaktperson og det aktuelle program for søndagscaféen.

Program 2018

Hvor ikke andet er nævnt foregår arrangementet på Engholm Centret fra kl. 14.00 - 16.00.

21. januar

Nytårskur

18. februar

Solvejg Lauridsen fortæller om team Rynkeby og cykelturen til Paris.

18. marts   

Åkoret underholder

15. april

Erling Simmelsgaard og hans spillemænd underholder

27. maj    

Udflugt til Søby brunkuls området med middag på Søbyhus -  nærmere om dette arrangement følger.

17. juni   

Musik, sang og fortællinger.

Ferie i juli og august.

Husk tilmelding og afbud

Husk at melde fra, hvis du ikke kan være med.

Nye deltagere i Søndagscaféen kan tilmelde sig hos Gunvor tlf. 61 33 86 17 eller Leif tlf. 21 76 45 85.

Link eller andet

Link til andre aktiviteter på Engholm

Billed fra gaden

Kontaktinfo

Søndagscafe på Engholm
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Gunvor
Kontaktperson
Mobil: 61338617

Leif
Kontaktperson
Mobil: 21764585